Tag Archives: BIBENDA

PREZENTACIJA OTOKA HVARA, HVARSKE KULTURE I VINA U ITALIJI

11034368_10153192320106522_3978588059792595824_o

 

 

Slijedećeg tjedna započinje naša turneja po Italiji.

Ispričati ćemo priču o našoj povijesti i kulturi i prezentirati naše autohtone sorte poput bogdanuše, plavca malog, pošipa, crljenka. Velikanam je čast da su naši partneri  Tor Vergata Sveučilište u Rimu, AIS – Associazione Italiana Sommelier, ONAV – Organizzazione Nazionale Assagiatori di Vino, BIBENDA – Fondazione Italiana Sommelier, Cerealia, Vita Romana – Udruga za kulturu, Konzorcij Primitivo di Manduria, Grad Mandura, Zajednica Moliških Hrvata i Hrvatska Ambasada u Rimu.

Našu turneju podržavaju Turističke Zajednice s otoka na čelu sa TZ Općine Jelsa i Općinom Jelsa, kao i TZ Splitsko Dalmatinske Županije.

10012294_10153204897166522_9068241642316888979_o11014268_10153202761101522_6671181911202725424_n

HVAR ISLAND, HVAR CULTURE AND WINE PRESENTATION IN ITALY

11034368_10153192320106522_3978588059792595824_o

 

Next week starts a tour of Hvar wineries in Italy. Will tell a story about our history and culture and present our indigenous vraieties such as Bogdanuša, Plavac mali, Pošip, Crljenak. It is a great pleasure to have as our partners Tor Vergata Univesity of Rome, AIS – Associazione Italiana Sommelier, ONAV – Organizzazione Nazionale Assagiatori di Vino, BIBENDA – Fondazione Italiana Sommelier, Cerealia, Vita Romana Association, Consortium Primitivo di Manduria, the Town of Mandura, Society of Croatian Community of Molise and Croatian Ambassy in Rome.

Our tour is supported by the Tourist Board of Split and Dalmatia County, Tourist Board of Jelsa and the Municipality of Jelsa and other Tourist Boards of the Hvar Island.

10012294_10153204897166522_9068241642316888979_o 11014268_10153202761101522_6671181911202725424_n