DEGUSTACIJE HVARSKIH VINA- DATUMI DOGAĐANJA – HVAR WINE TASTINGS – DATES OF THE EVENTS

Pronađite nas na otočkim trgovima, u Starome Gradu na Škoru, u Jelsi na trgu Sv. Ivana, a u Vrboskoj na PODVI (kod drugog mosta). Događanja počinju u 21 h.

Find us at the island’s squares, in Stari Grad at Škor Square, in Jelsa at Saint Johns Square and in Vrboska at PODVA ( near the second bridge). The events are starting at 9 p.m.

STARI GRAD – 19.07.2016.

JELSA – 21.07.2016.

JELSA – 28.07. 2016.

VRBOSKA 31.07.2016.

JELSA 04.08. 2016.

STARI GRAD 09.08.2016.

JELSA 11.08.2016.

VRBANJ 17.08.2016.

JELSA 18.08.2016.

VRBOSKA 23.08.2016. ( GUŠTI O’ŠKOJA – FESTIVAL 23.08. & 24.08. 2016)

JELSA 25.08.2016.

JELSA 01.09.2016.